Η εταιρεία ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Ε. η οποία εδρεύει στην Α’ ΒΙ.ΠΕ. (Βιομηχανική Περιοχή) Βόλου δραστηριοποιείται στο χώρο των μεταλλικών κατασκευών από το 1996. Οι μεγαλύτερες δυνατότητες είναι τα άριστα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, η άμεση ανταπόκριση και δυνατότητα παροχής λύσεων σε οποιαδήποτε ειδική κατασκευή παρουσιαστεί, με μεγάλη ανταγωνιστικότητα στο κόστος (χαμηλό κόστος) του τελικού προϊόντος.

Τα τελευταία 5 έτη επικεντρώθηκε στον τομέα της κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων. Έχοντας συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους οίκους  κατασκευής βάσεων του εξωτερικού  αποκτήθηκε η απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση βάσεων φωτοβολταϊκών πλαισίων έχοντας εγκαταστήσει έργα συνολικής ισχύος άνω των 60MW, στέγης και free field, προσαρμοσμένων στις Ελληνικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες.

Παράλληλα με την προαναφερθείσα δραστηριότητα αναπτυχθήκαμε δυναμικά στο χώρο του έτοιμου κουφώματος αλουμινίου. Η επεξεργασία του έτοιμου κουφώματος γίνεται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό και με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.

Η συνεργαζόμενη εταιρεία παροχής πρώτης ύλης για την κατασκευή των κουφωμάτων είναι η ΕΤΕΜ η οποία διαθέτει κορυφαία ποιότητα υλικών.

Σκοπός της εταιρίας είναι η διασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος προς όφελος του πελάτη.